Förebyggande underhåll

Planerade driftsstopp – ökad produktivitet

Att förebyggande underhålla och utföra service på era maskiner hjälper er att minska oplanerade driftsstopp och säkerställa en så hög produktivitet som möjligt.

Vi erbjuder löpande och förutbestämt underhåll på era maskiner, så att ni kan fokusera på kärnverksamheten och planera tiden då maskinerna står still. Vi har också med oss de reservdelar och underhållsmaterial som behövs direkt när vi kommer, allt för att underlätta för er.

För er som utför eget underhåll erbjuder vi digitala underhållsapplikationer som samlar information om utförda åtgärder och ger er en överskådlig checklista på vad som ska göras, enkel registrering av avvikelser och åtgärdsförslag samt en central punkt där information samlas och kan gås igenom för planering av större åtgärder.

 

Kontakt

LINUS GUSTAFSSON

073-829 59 88

linus@krosskonsult.se

KRISTOFER ALMÉN

070-618 01 22

kristofer@krosskonsult.se