Företagets historia

Från Värnamo Kross till Krosskonsult

Värnamo Krosskonsult AB…
…är sprungen ur en familj där stenkrossning var vardagsmat och där barnen Andreas och Kristofer redan sen barnsben varit med och närt sin nyfikenhet med att titta, testa och skruva på maskinerna. Brödernas pappa, Magnus Almén ägde ett flertal mobila krossanläggningar som flyttades runt i Sverige och intresset för branschen kom som en naturlig del av uppväxten.

Andreas arbetade under många år på Svedala Industri i stora delar av världen och på så sätt skaffade han sig en stor och mycket bred kunskap och erfarenhet om olika lösningar, operationer och anläggningar.

Från anställd till egen
1997 startade Andreas Almén det som idag är Värnamo Krosskonsult AB. Från början var bolaget en ren konsultfirma med kompetens inom process och anläggningsombyggnad. Yngre brodern har under alla år varit med som en stabil del i företaget och har med sin kompetens, och allt eftersom företaget vuxit, ansvarat för såväl serviceorganisationen som försäljning av komplexa anläggningar.

Under 2008…
…byggdes nya lokaler strax utanför Värnamo och bolaget fick då ökade möjligheter till byggnationer och specialanpassningar av maskiner. Renoveringar av maskiner och detaljer samt maskinbearbetning fick också en egen avdelning och blev därmed en stor del av verksamheten.

2014 byggdes en stor lagerdel ut och dubblade huvudkontorets yta och sedan dess har Krosskonsult ett eget reservdelslager med snabba leveranser.

Etablering i Ghana, Västafrika
Under 2015 startades ett spännande projekt i Ghana där Krosskonsult AB startade ett dotterbolag för eftermarknad, service och anläggningsdesign gentemot Västafrikas gruvindustri. Bolaget har under åren utvecklats väl och tar ständigt nya marknadsandelar.

Idag har företaget ett 30-tal anställda, omsätter ca. 120 MSEK och levererar lösningar till hela Sverige och stora delar av Europa.

Nya produkter och möjligheter
2022 gick köpet av bandtransportörstillverkaren Kellve AB igenom och är numera en del av företaget. Kellves unika möjligheter till byggnation av speciallösningar och gedigna kompetens inom området är ett fint komplement och stärker både Värnamo Krosskonsult och Kellves position på marknaden som helhetsleverantörer för ballast- och gruvindustrin.

VD

Andreas Almén

070-626 01 22

andreas@krosskonsult.se

Försäljning, projekt

KRISTOFER ALMÉN

070-618 01 22

kristofer@krosskonsult.se