Kross Konsult – processen

Vi ger dig en helhetslösning. Från idé till driftsättning.

Riskanalys – Konstruktion- CE-märkning

Erfarenhet och kunskap om stenkross

Vi på Kross Konsult har lång erfarenhet och djup kunskap om kross- och sortering.

En ledstjärna för oss i allt vi gör är att vi lyssnar på kunden, analyserar behovet och skapar sedan den mest kostnadseffektiva och bästa lösningen.

Vi är är ett oberoende företag och kan arbeta helt utifrån kundens behov och önskemål. Är det mest effektivt att renovera en begagnad krossmaskin, så gör vi det. Är det lämpligast att använda en helt ny kross, så gör vi det. Vanligast är att vi kombinerar nytt och begagnat. Vi konstruerar och bygger kross- och sorteringsanläggningar utifrån det aktuella behovet.

Vi kan leverera helhetslösningar, från idé till driftsättning, där kunden kan fokusera på sin produktion och låta oss ta hand om allt tekniskt kring anläggningen. Alternativt kan vi ha hand om en del i ett större projekt och samarbeta med fler leverantörer.

Vi har egna mobila anläggningar som vi kan hyra ut under ombyggnadstiden, om så önskas. Uppstår det behov efter driftsättningen av snabba leveranser av reservdelar fixar vi det och hjälper till med service av både akut och planerad natur.

Kross Konsult har det lilla företagets alla fördelar av att snabbt kunna ställa om och arbeta flexibelt. Vi levererar anläggningar både till ballastproducenter och gruvindustrin.

Nedanstående flöde ingår i vår leverans. Välj de bitar som passar er och ert projekt, så hjälper vi er gärna med att komma fram till en lösning!

Krosskonsult-1-400x385@2x_01
Krosskonsult-1-400x385@2x_02
Krosskonsult-1-400x385@2x_03
Krosskonsult-1-400x385@2x_04
Krosskonsult-1-400x385@2x_05
Krosskonsult-1-400x385@2x_06
Krosskonsult-1-400x385@2x_07
Krosskonsult-1-400x385@2x_08
Krosskonsult-1-400x385@2x_09

1. Problembeskrivning

Har du en idé eller ett problem med en anläggning, kommer du till oss.

2. Förstudie.

Vi åker ut till aktuell plats där anläggningen ska vara eller finns. Där går vi genom vilka förutsättningar som finns och vilka slutmål ni har.

3. Riskanalys

Kross Konsult gör alltid fullskaliga riskanalyser inför varje projekt.

4. Förslag

Ett förslag tas fram till kund. Med flödesanalys, maskinförslag, layoutritning, kostnadsförslag.

5. Konstruktion

Inmätning av existerande anläggning görs på plats av Kross Konsult. Konstruktionsritningar arbetas fram av våra egna konstruktörer.

6. Tillverkning

Komponenter till anläggningen tillverkas i Kross Konsults verkstad i Värnamo. Andra komponenter (maskiner) köps in och sammanställs till en optimalt fungerande anläggning, specialdesignad för kunden. Nya maskiner eller renoverade begagnade används i konstruktionen.

7. Installation

Installation på plats hos kund sköter Kross Konsults erfarna montörer.

8. Driftsättning

Kross Konsult trimmar in anläggningen, utbildar personal och ser till att allting fungerar optimalt.

9. CE-märkning/ dokumentation

Varje anläggning levereras med en fullskalig dokumentation och CE-märkning.

Kontaktperson

Våra samarbetspartners

Kross Konsult AB har nära samarbete med specialiserade företag i projekten.

El-man AB – Elkonstruktion och installationsarbete.

Holst entreprenad – Betongkonstruktion, markarbeten, gjutning.

Möckeln svenska AB – tillverkning av transportörer och tunnelmatare