Finkrossanläggning

Uppdraget innebar att projektera och tillverka en ny komplett anläggning för finkrossning av sprängt råberg till fraktionerna 0-2, 0-4, 0-16, 2-5, 5-8, 8-11, 11-16, 16-22 och 16-32.

Totalt innehöll projektet 18 st transportörer, 9 st matare, 2 st krossar och 3 st siktar, samt tillhörande stativ och ställningar.

Tillbaka