Förkrossanläggning (2017)

Uppdraget innefattade att flytta Nybrogrus:s nuvarande förkross, konstruera ett nytt krosstativ samt ett 110 m långt transportband som ansluter till det befintliga bandet.

Tillbaka