En 64 m³ (ca 4x4x4 m) stor mellanficka på stativ med två stycken bandmatare monterade på undersidan. Tillbaka

Förkrossanläggning (2017) Uppdraget innefattade att flytta Nybrogrus:s nuvarande förkross, konstruera ett nytt krosstativ samt ett 110 m långt transportband som ansluter till det befintliga bandet. Tillbaka

Tillverkning av en mobil matare med sikt Tillbaka

Utlastningsfickorna i Räppe förser fordon med material genom hydrauliska luckor. De fyra separata fickorna förses med material genom en roterande matare ovanpå fickorna.   Tillbaka

Finkrossanläggning Uppdraget innebar att projektera och tillverka en ny komplett anläggning för finkrossning av sprängt råberg till fraktionerna 0-2, 0-4, 0-16, 2-5, 5-8, 8-11, 11-16, 16-22 och 16-32. Totalt innehöll projektet 18 st transportörer, 9 st matare, 2 st krossar och 3 st siktar, samt tillhörande stativ och ställningar. Tillbaka

Transportörssystem över järnväg vid ombyggnationen i Olskroken, Göteborg Vi tillverkade och levererade två matare, fyra transportband och bron över järnvägen. Två transportband gick över järnvägen på bron och de andra två var placerade  i varsin ände av bron förför att kunna förflytta material från ena sidan av järnvägen över till den andra.   Tillbaka

© 2021 Krosskonsult gjord av Netic AB
Proudly powered by Netic AB